Công trình tiêu biểu

Các công trình rèm cửa tiêu biểu đã thực hiện

  • Khu trung cư An Sương
ansuong | Công trình tiêu biểu

Rèn cửa tại trung cư An Sương

  • Khu Du lịch Đại Nam
dainam1 | Công trình tiêu biểu

Màn cửa tại KDL Đại Nam

  • Cty Anpha-AG (Kho đông lạnh Đông Nam Á)
anpha | Công trình tiêu biểu

Rèm cửa văn phòng tại Công ty Alpha AG

  • Tổng công ty Tân Cảng Cái Mép Vũng Tàu
tancang2 | Công trình tiêu biểu

Rèm vải Tân Cảng Cái Mép Vũng Tàu

  • Trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu (tháng 07/2012)
tthc brvt | Công trình tiêu biểu

Rèm tại Trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủng loại: màn sáo

Diện tích: 7.000 m vuông

  • Đang cập nhật tiếp…..